Des de l’AMCL es presenten els resultats de l’alumnat de sisè en comprensió lectora dels darrers 10 anys.  La font de totes les dades han estat els diferents Quaderns d’avaluació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

De cada llengua es presenten els resultats globals i per apartats (Comprensió oral, Comprensió lectora i Expressió escrita). I dins de la Comprensió lectora es fa incidència en l’evolució dels resultats globals i per nivells.

Per veure les taules i els gràfics cliqueu aquí.

COMPARTIR

Notícies relacionades