Política de privadesa

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en José Luis Castel Baldellou, com a president de l’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora (AMCL) informa del següent:

Responsable del tractament de les dades

Associació per a la millora de la comprensió lectora (https://www.amcl.es)

Finalitat

El tractament de les dades personals té com a única finalitat el que està relacionat amb la participació en la pàgina de l’AMCL.

Legitimació

Consentiment de les persones interessades, manifestat per la participació voluntària a la pàgina de l’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora (https://www.amcl.es)

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap altra persona o entitat, llevat de les obligacions legals.

Drets de les persones interessades

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació davant el responsable mitjançant un correu electrònic a provesdecomprensiolectora@gmail.com.

Tractament i vigència

Les dades personals proporcionades es conservaran a la Base de Dades de l’AMCL, llevat que el centre educatiu comuniqui el contrari a l’AMCL.  Proveïdors de ServeiEl proveïdor encarregat de l’allotjament de les dades, contractat per l’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora és STRATO (https://www.strato.es/).

Barcelona, ​​5 de maig de 2023