Només hem fet l’aplicació una vegada (a final de curs) però la valorem positivament. El suport rebut és excel·lent. Sempre que hi ha hagut un problema ha estat resolt ràpidament.