Aquestes proves són més actuals que les que fèiem servir, que estaven una mica desfasades. Les anàlisi dels resultats són profunds. Són fàcils d’aplicar, ens estalviem paper i temps de correcció. Permeten passar proves a alumnat amb PI que està en un nivell diferent al del grup-classe.