Són unes proves que es poden fer de manera simultània i que permeten guardar els canvis. En quant a la correcció, totes les preguntes de resposta tancada faciliten la tasca del docent ja que es corregeixen al moment. Donen molta informació del nivell de comprensió lectora que té un grup classe donant una visió global molt rellevant i que permet veure la millora i comparativa entre principi i final de curs.