Utilitzem aquestes proves des del curs 2020-21. Les apliquem des de 3r fins a 6è, en l’àrea de català i, en alguns casos, en l’àrea d’anglès. L’eina és molt pràctica, intuïtiva i funcional. A més, a nivell d’avaluació, aporta informació precisa sobre el procés d’adquisició de la comprensió lectora del nostre alumnat, i permet fer-ne una bona radiografia a nivell individual, de classe i de centre. Com sempre, quan hem tingut algun problema o algun dubte, l’atenció ha sigut ràpida i eficient.