Tot el claustre valora les proves positivament. Els indicadors ens ajuden a realitzar una avaluació de la tasca docent i ajustar els objectius i activitats d’aprenentatge per millorar la comprensió lectora dels nostres alumnes.