Feia temps que buscàvem unes proves més actualitzades de les que teníem. Quan vàrem trobar les “pclec” vam decidir utilitzar-les perquè s’adequaven més al que buscàvem. Són més motivadores pels alumnes pel fet de fer-les digitalment. El format és molt intuïtiu pels mestres, tant a l’hora d’assignar les proves als alumnes com de corregir-les. I quan s’han passat les dues aplicacions les gràfiques que es generen ens ajuden molt a veure l’evolució dels alumnes i de la classe.