Observem que el nivell de proves és alt, sobretot tenint en compte que fer 4 lectures els cansa molt. Tot i així, ens ha fet reflexionar i valorar que no estàvem treballant prou bé la comprensió lectora, ja que no fèiem un bon anàlisi i sovint no sortien els diferents tipus de preguntes. S’ha creat una comissió d’escola per millorar-ne els resultats.