Qui som

L’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora (AMCL) és una associació sense ànim de lucre, creada l’any 2019, que té com a finalitat principal facilitar als centres educatius materials i referències que permetin millorar la competència lectora de l’alumnat. En aquest web trobareu un conjunt d’activitats telemàtiques que permeten treballar aquesta competència.

La Junta directiva la formen tres persones: president (José Luis Castel), secretari (Guillem Bandé) i tresorera (Isabel Lázaro). Es reuneixen amb una periodicitat trimestral aproximadament, i revisen les línies d’actuació.

José Luis
Castel

Isabel
Lázaro

Guillem
Bandé

Descarrega
els estatuts
de l’AMCL

Què oferim

Les activitats que oferim des de l’AMCL, com entitat dedicada a treballar la comprensió lectora en l’àmbit escolar, giren en torn a donar estratègies i recursos als centres educatius per millorar aquesta competència. Això es concreta en:

  • Activitats d’aula per treballar la Comprensió Lectora.
  • Proves de Comprensió Lectora per a Primària.
  • Formació als centres sobre Comprensió lectora.

  • Recursos de Comprensió lectora.

  • Suport a les escoles en el treball d’aula.

Centres que utilitzen les proves

Què diuen els centres