Des de l’AMCL s’han elaborat unes infografies sobre l’informe PIRLS 2021, amb les dades més destacades pel que fa als resultats de l’alumnat de Catalunya, comparats amb altres comunitats autònomes de l’estat espanyol. L’avaluació PIRLS es port a terme des del 2001 amb una mostra representativa dels països participants. En aquesta edició s’ha incorporat l’avaluació digital, que ha estat feta per més de la meitat dels països. La resta ho van fer en format paper.

Per veure les infografies de l’AMCL, cliqueu aquí.

També es pot consultar el Quadern d’avaluació número 55 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu on es presenta una síntesi dels resultats d’aquest estudi. Enllaç.

COMPARTIR

Notícies relacionades