Informes i estudis

  • Published On: 26 octubre, 2023|Categories: AMCL, Comprensió lectora, Informes i estudis|

    Des de l’AMCL es presenten els resultats de l’alumnat de sisè en comprensió lectora dels darrers 10 anys.  La font de totes les dades han estat els diferents Quaderns d’avaluació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

    De cada llengua es presenten els resultats globals i per apartats (Comprensió oral, Comprensió lectora i Expressió escrita). I […]

  • Published On: 26 octubre, 2023|Categories: Comprensió lectora, Informes i estudis|

    El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha presentat aquest mes d’octubre l’informe sobre l’avaluació de sisè de primària del curs 2022-23, que es va portar a terme el passat mes de maig. Les competències avaluades són la competència lingüística en llengua catalana, llengua castellana, llengua occitana (a l’Aran) i llengua estrangera (anglès i francès); […]