AMCL

 • Published On: 26 octubre, 2023|Categories: AMCL, Comprensió lectora, Informes i estudis|

  Des de l’AMCL es presenten els resultats de l’alumnat de sisè en comprensió lectora dels darrers 10 anys.  La font de totes les dades han estat els diferents Quaderns d’avaluació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

  De cada llengua es presenten els resultats globals i per apartats (Comprensió oral, Comprensió lectora i Expressió escrita). I […]

 • Published On: 26 octubre, 2023|Categories: AMCL, Comprensió lectora|

  Des de l’AMCL s’han elaborat unes infografies sobre l’informe PIRLS 2021, amb les dades més destacades pel que fa als resultats de l’alumnat de Catalunya, comparats amb altres comunitats autònomes de l’estat espanyol. L’avaluació PIRLS es port a terme des del 2001 amb una mostra representativa dels països participants. En aquesta edició s’ha incorporat l’avaluació […]

 • Published On: 9 maig, 2023|Categories: AMCL|

  L’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora va celebrar el passat 1 de març, de manera telemàtica, la seva Assemblea anual d’escoles associades.

  Podeu veure el contingut de la reunió, llegint l’Acta provisional en l’apartat Transparència.