Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora

Som una associació sense ànim de lucre, que des del 2019, facilitem als centres educatius materials i referències que els permetin millorar la competència lectora de l’alumnat.

En aquest web trobareu un conjunt d’activitats telemàtiques per treballar aquesta competència.

L’associació

Comprensió lectora

Proves

Activitats

Últimes notícies

ALTA A LES PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
ALTA A LES ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA